علت ارورهای ماشین لباسشویی دوو چیست؟

ماشین لباسشویی های دوو بسیار با کفیت و مفید هستند، اما ممکن است گاهی با ارور مواجه شوند و نیاز به تعمیر پیدا کنند. در ادامه ما علت ارورهای ماشین لباسشویی دوو و راه رفع تمامی کد خطاها را آورده ایم تا بتوانید دستگاه خود را عیب یابی کنید. برای فهمیدن علت ارور LE ، IE، OE ، E8 ، E03 ، E9 ، UE ، E9 ، B3 ، H2 ، E2 و … ماشین لباسشویی های دوو در ادامه این منقاله از سایت فتحی سرویس با ما همراه باشید.

در جدول پایین می توانید به طور خلاصه علت هر کد خطای لباسشویی دوو را ببینید. در ادامه بیشتر به هر کد خطای لبایشویی دوو خواهیم پرداخت. همچنین برای تعمیر ماشین لباسشویی دوو توسط نمایندگی، می‌توانید از خدمات ما استفاده کنید!

کد خطا علت ارور
ارور F1 لباسشویی دوو ماشین لباسشویی روشن می شود اما شروع به کار نمی کند.
ارور F2 لباسشویی دوو آبگیری نکردن ماشین لباسشویی
ارور F4 لباسشویی دوو ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود و یا نمی چرخد.
ارور IE لباسشویی دوو عدم ورود آب
ارور OE لباسشویی دوو خطای تخلیه
ارور UE لباسشویی دوو خطای عدم تعادل و تراز نبودن لباسشویی
ارور LE لباسشویی دوو خطای باز بودن درب
ارور E2 لباسشویی دوو سرریز شدن آب از لباسشویی
ارور E3 لباسشویی دوو خطای موتور فن
ارور E4 لباسشویی دوو خطای نشتی
ارور E5 لباسشویی دوو خطای ولتاژ ورودی بالا
ارور E6 لباسشویی دوو وجود مشکل اضطراری
ارور E8 لباسشویی دوو ارور موتور
ارور E9 لباسشویی دوو خطای سنسور فشار
ارور H2 لباسشویی دوو خطای ترمیستور
ارور H4 لباسشویی دوو خطای بیش از حد داغ شدن ترمیستور
ارور H5 لباسشویی دوو خطای دمای آب
ارور H6 لباسشویی دوو مشکل در هیتر المنت
ارور H8 لباسشویی دوو بیش از حد داغ شدن هیتر المنت
ارور lb لباسشویی دوو مشکل در برد
ارور PFB لباسشویی دوو مشکل در فیلتر پمپ
ارور b1 لباسشویی دوو خطای همترازی موتور
ارور b2 لباسشویی دوو خطای کنترل سرعت موتور
ارور b3 لباسشویی دوو ارور پایین بودن ولتاژ
ارور b4 لباسشویی دوو خطای اورلود موتور

 

بررسی ارورهای ماشین لباسشویی دوو

علت ارور IE ماشین لباسشویی دوو

معنی ارور IE در ماشین لباسشویی های دوو ، عدم ورود آب و پر نشدن دستگاه است. اگر ماشین نتواند ورود آب را تشخیص دهد، این خطا رخ می دهد.

رفع ارور IE ماشین لباسشویی دوو

 • اتصالات شیر ورودی آب را برسی کنید.
 • شیر ورودی را چک کنید.
 • پمپ تخلیه را برسی نمایید.
 • سنسور فشار را برسی کنید.
 • برد اصلی را چک کنید.

علت ارور OE ماشین لباسشویی دوو

علت ارور OE ماشین لبایشویی دوو خارج نشدن آب از دستگاه است. اگر ماشین لباسشویی نتواند آب را از مخزن تخلیه کند، این کد خطا نشان داده می شود.

راه رفع ارور OE ماشین لباسشویی دوو:

 • برسی پمپ تخلیه
 • برسی اتصالات و سیم ها
 • برسی سنسور آب
 • چک کردن اتصالات شیر به برد

علت ارور UE ماشین لباسشویی دوو

علت خطا و ارور UE در ماشین لباسشویی دوو ، عدم تعادل و توازن بار دستگاه است. اگر بار دستگاه نامتعادل باشد و دستگاه نتواند بچرخد و خشک کن را اجرا کند، این ارور نمایش داده می شود.

راه رفع ارور UE ماشین لباسشویی دوو

مجددا بار لباسشویی را مرتب کنید و دوباره دستگاه را راه اندازی کنید.

اگر اقلام سنگین را با لباس های سبک بیاندازید، یک طرف درام سنگین تر از آن طرف دیگر شده و تعادل آن از بین می رود. همیشه با اقلام سنگینی مثل پتو، یک بار سنگین دیگر نیز داخل لباسشویی بیاندازید.

علت ارور THE در ماشین لباسشویی دوو

علت ارور THE در ماشین لباسشویی دوو باز بودن درب ماشین لباسشویی است. اگر درب دستگاه باز باشد یا قفل خراب شده باشد، این ارور نمایش داده می شود.

رفع ارور THE در ماشین لباسشویی دوو

 • درب دستگاه را ببندید!
 • میکروسوئیچ درب را برسی نمایید.
 • قفل درب را برسی کنید.
 • برد کنترل را چک نمایید.

علت ارور E2 ماشین لباسشویی دوو

علت ارور E2 ماشین لباسشویی دوو بیش از حد پر شدن دستگاه با آب است. اگر ماشین لباسشویی تشخیص دهد که مخزن بیش از حد با آب پر شده است، این ارور نمایش داده می شود.

رفع ارور E2 ماشین لباسشویی دوو

 • شیر ورودی آب را برسی و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • پمپ تخلیه را برسی کنید.
 • سنسور فشار یا سنسور آب را چک نمایید.
 • اگر مشکل حل نشد، با تکنسین های فتحی سرویس تماس بگیرید.

علت ارور E3 ماشین لباسشویی دوو

علت ارور E3 ماشین لباسشویی دوو، خطا در موتور فن است. اگر یک خطا در موتور فن خشک کن تشخیص داده شود، این ارور نمایش داده می شود.

رفع ارور E3 ماشین لباسشویی دوو

 • انسداد و یا گرفتگی موتور فن را برسی کنید.
 • تداوم موتور را با مولتی متر اندازه گیری کنید.
 • برد PCB را نیز برسی نمایید.

علت ارور E4 لباسشویی دوو

علت ارور E4 لباسشویی دوو تخلیه نکردن آب دستگاه است. اگر درام یا شلنگ تخلیه دچار گرفتگی و مشکل در تخلیه شود، شما با این ارور رو به رو می شوید.

رفع ارور E4 لباسشویی دوو

 • شلنگ تخلیه را برسی کنید.
 • فیلتر تخلیه را تمیز کنید.
 • در صورت توانایی، پمپ تخلیه را برسی کنید.
 • این مشکل جدی است و باید توسط تکنسین برسی شود.

علت ارور E5 ماشین لباسشویی دوو

علت ارور E5 ماشین لباسشویی دوو ، وجود ولتاژ بالا است. اگر ولتاژ بالا در دستگاه شناسایی شود، شما این ارور را مشاهده می کنید.

رفع ارور E5 ماشین لباسشویی دوو

 • برسی کنید آیا لباس ها بین درب و درام گیره کرده اند.
 • برد الکترونیکی را برسی نمایید.
 • در صورت نیاز با تکنسین تماس بگیرید.

علت ارور E6 ماشین لباسشویی دوو

علت ارور E6 ماشین لباسشویی دوو ، وجود یک مشکل اضطراری در دستگاه است. اگر لباس ها بین درام و درب گیر کنند، موتور مشکل داشته باشد و یا برد الکترونیکی خراب شود، این ارور نمایش داده می شود.

رفع ارور E6 ماشین لباسشویی دوو

 • برسی کنید آیا بین درام و درب لباس گیر کرده است یا خیر.
 • برد لباسشویی را برسی کنید.
 • وجود مشکل در موتور را چک کنید.
 • در صورت عدم رفع مشکل، با تکنسین تماس بگیرید.

علت ارور E7 ماشین لباسشویی دوو

علت ارور E7 ماشین لباسشویی دوو ، حرکت درام یا موتور در جهت مخالف است. خرابی سنسور و یا موتور می تواند در این مشکل نقش داشته باشد.

علت ارور E8 ماشین لباسشویی دوو

 علت ارور E8 ماشین لباسشویی دوو ، شناسایی یک مشکل در موتور دستگاه است. اگر موتور محرک دچار مشکل شود، این ارور نمایش داده می شود.

رفع ارور E8 ماشین لباسشویی دوو

 • کانکتور و اتصالات موتور را برسی کنید.
 • اگر به صورت اشتباهی دستگاه را بارگذاری کرده اید، آن را برطرف کنید.

علت ارور E9 ماشین لباسشویی دوو

علت ارور E9 ماشین لباسشویی دوو، خرابی سنسور فشار است. اگر سنسور آب یا سنسور فشار مشکل پیدا کند، این خطا نمایش داده می شود.

 رفع ارور E9 ماشین لباسشویی دوو

 • اتصالات و سیم های سنسور آب را برسی کنید.
 • خود سنسور آب را چک کنید.
 • در صورت نیاز با تکنسین برای رفع مشکل تماس بگیرید.

علت ارور H2 ماشین لباسشویی دوو

علت ارور H2 ماشین لباسشویی دوو ، خرابی سنسور دمای دستگاه است. اگر سنسور دما و یا ترمیستور تشخیص داده شود، این ارور نمایش داده می شود.

رفع ارور H2 ماشین لباسشویی دوو

 • اتصالات سنسور دما را برسی کنید.
 • خود سنسور دمای لباسشویی را چک کنید.

ارور H8 لباسشویی دوو

علت ارور دادن ماشین لباسشویی دوو می‌تواند به دلایل مختلف و گوناگونی رخ‌داده باشد. چنانچه المنت گرمکن آب ماشین لباسشویی دوو دچار مشکل شود و دمای آب بیش از حد داغ شود، در نهایت چروک شدن لباس‌های داخل دستگاه را به دنبال دارد. درصورتی‌که آب دستگاه نیز گرم نشود و شستشوی لباس‌ها با آب سرد صورت بگیرد در نهایت لباس‌های شما به‌درستی شسته نمی‌شوند.

در هر زمانی که ارور خطای H8 مربوط به المنت ماشین لباسشویی دوو بالا بیاید، این امکان وجود دارد که سیستم المنت کاملاً سالم باشد. اما اگر برد فرمان خطا دهد در این مواقع می‌توانید با جداسازی و راه‌اندازی مجدد ماشین لباسشویی مشکل دستگاه را حل کنید. در زمانی که خطای H8 برای ماشین لباسشویی دوو رخ می‌دهد ممکن است در اکثر مواقع سیم‌کشی آن قابل‌ترمیم و بازسازی باشد که در این صورت باید برای تعمیر اقدام شود.

چنانچه برد فرمان ماشین لباسشویی احتیاج به تعمیر داشته باشد به‌احتمال ۵۰ درصد می‌توان برای تعمیر قطعه اقدام کرد و در غیر این صورت باید اقدامات لازم برای تعویض صورت بگیرد.

اشتراک گذاری این مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *