عنوان سرویس :

تعمیر ظرفشویی

تعداد قطعات ماشین ظرفشویی زیاد و ساختار آنها پیچیده است. به همین دلیل معمولا خود افراد از عهده تعمیر ماشین ظرفشویی بر نمی‌آیند و نیاز به کمک تعمیرکار دارند. موارد زیر از جمله خدماتی است که تعمیرکاران فتحی سرویس برای رفع نقص و عیب‌یابی ماشین ظرفشویی به شما ارائه می‌دهند. ممکن است ماشین ظرفشویی شما نیز به یکی از این موارد نیاز داشته باشد:

  • عیب‌یابی و تعمیرات هیدروستات ظرفشویی (Dishwasher Hydrostat)
  • عیب‌یابی و تعمیرات هیتر ماشین ظرفشویی(Dishwasher Heater)
  • تعمیرات انواع ظرفشویی قدیم و جدید
  •  باقی ماندن آب در ماشین ظرفشویی
  • مشاهده خطاهای مختلف روی دستگاه ظرفشویی مثل خطای e15
  • ماندن کف در ماشین ظرفشویی
  • جمع شدن آب در ماشین ظرفشویی
  • عیب‌یابی الکترونیکی دستگاه ظرفشویی و تعویض و تعمیر قطعات