درباره فتحی سرویس

درباره ما

به تجربه و تخصص ما اعتماد کنید

شرکت فنی مهندسی فتحی با 40 سال سابقه کاری از سال 1362 در در زمینه تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانی و به خصوص  تعمیرات لوازم خانگی بوش در تبریز، دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه سرمایش و گرمایش و سیستم های دوار تبریز می­باشد.

باور و اعتقاد ما این است که مهم ترین عامل پایداری یک کسب و کار، میزان ارزش آفرینی آن برای مشتریانش است.

شرکت فنی مهندسی فتحی با 40 سال سابقه کاری از سال 1362 در در زمینه تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانی و به خصوص  تعمیرات لوازم خانگی بوش در تبریز، دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه سرمایش و گرمایش و سیستم های دوار تبریز می­باشد.

0 +
افتخارات
0 +
تجربه
0 +
مشتریان راضی