سوال متداول

پسوند آخر محصولات بوش نشانه چیست؟

اگر مدل محصولات بوش را ملاحظه نمایید بعد از اسلش یک عدد را خواهید دید آن عدد معرف پروگرام بُرد دستگاه ها در تمام محصولات می باشد. در خصوص لباسشویی و ظرفشویی علاوه بر بُرد، مدل سقف یا سبد آنها را نیز مشخص می کند.