امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در ماه­های گرم تابستان هیچ چیز بد تر از زمانی نیست که شما هوس یک لیوان آب میوه خنک یا شربت بکنید و دستگاه یخ ساز شما و یا یخ ساز یخچال فریزر شما کار نکند. در هر حالت به کارکرد درست یخ ساز خود نیاز دارید. چه مشکلی امکان دارد پیش آمده باشد که یخ ساز یخچال یخ نمی سازد واگر اینگونه است، آیا راهی برای رفع آن وجود دارد؟ در اینجا، نکاتی درباره عدم یخ سازی یخچال بیان خواهیم کرد تا در صورتی که اگر شما هم با چنین مشکلی روبرو هستید بتوانید آن را رفع نمایید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیگر نیازی نیست هنگام پخت‌ و‌ پز ارتفاع شعله گاز را چندین مرتبه بررسی کنید. حالت FlameSelect بوش، پخت‌ و‌ پز با گاز را نه‌ تنها راحت‌ تر بلکه چندین برابر دقیق‌ تر می‌ کند. حالت FlameSelect،‌ به کمک فناوری جدیدی که بوش برای شیرهای تنظیم شعله اجاق‌گازها در نظر گرفته است، ۹ سطح مجزا برای تنظیم دقیق شعله گاز را فراهم می‌کند.